NEWS

Feedback on Bleka Information Day

On the 14th of June Bleka Simmentalers and Simbras hosted their annual beef information day. The day was very well attended by commercial farmers from the area and was very interactive. Mr’s Kobus Bester and Fred Dell leading the proceedings. All attendees were, as per the usual Liona de Klerk hospitality and catering standards, spoilt on a very cold winter’s morning. A very comprehensive lecture was given on how to use and interpret a sales catolgue, making sure that it serves as a valuable aid in making the correct selection of breeding stock in terms of pedigree, performance and other data. The importance of some phenotypical traits and their contribution towards profitable beef production were discussed at length. Afterwards there was a lot of interaction between people attending the day (prospective buyers) and the breed director, and it was clear that people want to make the correct choice when investing in breeding animals (bulls). This just re-emphasises the importance of providing all breeders with assistance and clearly showed the value of these kind of information days.

Op die 14de Junie het Bleka Simmentalers en Simbras hul jaarlikse beesvleisinligtingsdag aangebied. Die dag is baie goed bygewoon deur kommersiële boere van die omgewing en was baie interaktief. Mnre Kobus Bester en Fred Dell het die verrigtinge gelei. Alle bywoners is, volgens die gewone Liona de Klerk-gasvryheid en spysenieringstandaarde, op ‘n baie koue wintersoggend bederf. ‘n Baie kompakte lesing is gegee oor hoe om ‘n verkoopskatalogus te gebruik en te interpreteer, om seker te maak dat dit dien as ‘n waardevolle hulpmiddel om die korrekte seleksie van teeldiere in terme van stamboom, prestasie en ander data te maak. Verskillende aspekte van diere is bespreek, en die belangrikheid van sommige fenotipiese eienskappe en hul bydrae tot winsgewende beesvleisproduksie is breedvoerig bespreek. Daarna was daar baie interaksie met mense wie die dag bygewoon het (voornemende kopers) en die rasdirekteur, en dit was duidelik dat mense die regte keuse wil maak wanneer hulle in teeldiere (bulle) belê. Dit beklemtoon net weer die belangrikheid daarvan om alle telers van by te staan en met inligting te bedien, en het duidelik die waarde van hierdie soort inligtingsdae getoon.